Vriendenbulletin

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 59 Vriendenbulletin | maart 2017 | jaargang 32 | nummer 88
| Vorigenummers |

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Koos Meisner | De omgevingswet komt er aan
• Jan Giezen | Het Vrienden van de stad Manifest
• Tom van der Meulen | Eric Bos (GCC): "Zie de binnenstad als één warenhuis"
• Pieter Bootsma | Een nieuw bestemmingplan voor het gebied van het Hoofdstation
• Pieter Bootsma | Wonen in Groningen
• Tineke Vooys | Zienswijze van het PCEG betreffende het bestemmingsplan Herziening regels wonen
• Pieter Bootsma | Paul Meurs "Je moet samen op zoek naar wat in de stad kwaliteit kan ondersteunen"
• Koos Meisner | De bewonersorganisatie Beijum
• Tom van der Meulen | Hervonden stad 2016
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 89: 1 mei 2017 |«


Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Vroegere nummers zijn als PDF-bestand in te zien. meer ... »

Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Vroegere nummers van het Vriendenbulletin zijn als PDF-bestand te downloaden, overzicht in het Dossier.