Contact

Correspondentieadres:

Stichting Vrienden van de Stad Groningen
Postbus 296
9700 AG Groningen
E-mail: info@vriendenstadgroningen.nl
Bankrekening: ING 44.73.73
IBAN: NL06 INGB 0000 4473 73

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit donateur te worden als u belangstelling hebt voor de stad. U ontvangt dan gratis het periodieke informatieblad en regelmatig uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten. De minimum donatie bedraagt € 15,-, liever natuurlijk meer.
Een aanmeldingsformulier vindt u terug op de pagina DONATEUR.

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft geld nodig om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor is ook úw steun nodig!

ANBIDe Stichting Vrienden van de Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling Cultuur. Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8052.25.717 ANBI publicatieverplichting