Dossier Groningen STAD (divers)

Kappen aan de Singels

24-05-2011 | BRIEF Mevrouw J.A. Visscher Wethouder Stadsbeheer en ecologie | Kastanjes kappen aan de singels |
Het voornemen van de gemeente Groningen om kastanjes te kappen aan de singels is ook door ons bestuur besproken. In ons Vriendenbulletin van juni zullen wij aandacht geven aan dit onderwerp. Uiteraard zijn wij van mening dat, zolang het verantwoord en mogelijk is, kappen moet worden voorkomen. Evenwel, een boom heeft .... meer ... »

Bestemmingsplan Vishoek e.a.

10-05-2011 | Voorontwerp bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat |
Betreft: reactie voorontwerp bestemmingsplan
De Buurtvereniging het A-kwartier, de provinciale commissie van de Bond Heemschut en de Stichting Vrienden van de Stad Groningen willen reageren op het voorontwerp van het Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat. Wij zijn van mening dat het nieuwe bestemmingsplan niet voldoet aan het streven de bouwhoogtes af te stemmen op het historisch straatbeeld zoals dat in de Toelichting van het bestemmingsplan wordt beschreven. Lees verder ... »

Parkeren in de Stad

04-11-2009 | Nota: Parkeren in de stad | Een toekomst voor het terrein van de voormalige suikerfabriek |
Parkeren in de stad – bereikbaarheid tegen hoge prijs
Het (auto)verkeer in goed banen leiden is voor de stad Groningen al een gigantisch probleem, laat staan de ruimte om te parkeren te vinden voor al die voortuigen die de stad als eindbestemming hebben. Meer dan welke plaats in de provincie dan ook moet de stad niet alleen ruimte om te parkeren bieden aan eigen bewoners maar ook aan een groot aantal forensen en recreatieve bezoekers. Lees verder ... »

Binnenstad.NU

01-11-2009 | Vrienden van de Stad Groningen plaatst kanttekeningen bij het programma BINNENSTAD.NU |
De aantrekkingskracht van Groningen
Groningen moet een dynamische stad blijven, dat is een van zijn belangrijke kenmerken. De kwaliteiten van de binnenstad van Groningen zijn: een veelheid van functies met veel differentiatie en van hoge kwaliteit, ruimtelijk compact, gevarieerd en van historisch tot eigentijds. Mensen komen er in groten getale naar toe om te winkelen, te werken, te studeren, zich te vermaken, kunst en de stad te bekijken, elkaar te ontmoeten en ook om te wonen. In deze nota draait alles om het doen toenemen van het aantal bezoekers aan de binnenstad. Lees verder ... »