Dossier Regio Tram

Groninger Regio Tram

20-07-2011 | BRIEF Gemeenteraad van Groningen | zienswijze ontwerp bestemmingsplan RegioTram, tracedelen 1 en 2 |
Geachte Raad, Bij eerdere inspraakmogelijkheden m.b.t. de plannen voor de tram hebben we steeds bezwaar gemaakt tegen de komst van een (grote) tram door de kwetsbare historische binnenstad van Groningen, dit omdat o.i. deze tram een te grote aanslag op de historische waarden zou betekenen. Lees verder ... »

30-05-2011 | Brief B&W Groningen | Reactie op voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga |
Geacht College, De Stichting Vrienden van de Stad Groningen en de Bond Heemschut reageren met deze brief op het voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga.
Bij het lanceren van het plan voor de regiotram verzekerde de gemeente dat de historische binnenstad geen schade zou lijden door de aanleg van de regiotram. Lees verder ... »

19-03-2009 | Bestuursstandpunt over de tram in Groningen |
Geachte College, Hieronder volgt onze reactie op het Groningse verkeersbeleid, in het bijzonder de plannen voor het tracé van de tram. De vroegtijdige beslissing van de gemeenteraad tot de aanleg van een tram heeft de discussie versmald tot de keuze van het tracé. Dat is betreurenswaardig. Lees verder ... »

Forum