Wat - Wat - Hoe?

Wat willen de Vrienden?

helpen uitdragen van een positief beeld van de Stad Groningen
bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad Groningen
bevorderen van de meningsvorming over hedendaagse ontwikkelingen in de stad vanuit de historische ondergrond reageren op deze actuele ontwikkelingen

Wat doen de Vrienden?

volgen van en inspelen op de actuele ontwikkelingen in de stad, onder meer op het gebied van de volkshuisvesting, stedenbouw, (regionale) economie, ruimtelijke ordening en monumentenzorg
kenbaar maken van de opvattingen van de stichting via publicaties organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, excursies, rondleidingen, bezichtiging van gebouwen, tentoonstellingen
verzamelen en toegankelijk maken van gegevens over de geschiedenis van de stad, de monumenten, de stadsgezichten, de negentiende- en twintigste-eeuwse wijken
stimuleren van archeologisch onderzoek
uitgeven van een Vriendenbulletin

Hoe worden wij Vrienden?

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit donateur te worden als u belangstelling hebt voor de stad. U ontvangt dan gratis het Vriendenbulletin en regelmatig uitnodigen voor lezingen. De minimum donatie bedraagt € 15,-, liever natuurlijk meer.
Een aanmeldingsformulier vindt u terug op de pagina 'DONATEUR'.

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft geld nodig om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor is ook úw steun nodig!