Agenda
Vriendenbulletin

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | september 2017 | jaargang 32 | nummer 90
| Zie voor inhoud eerdere Bulletins vorigenummers |

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Tineke vooys | Ontstaan van het Platform Cultureel Erfgoed groningen
• Pieter Bootsma | Groninger welstand na 2017
• Tom van der Meulen | Doeke van Duinen en Pedro KLaver: verspilling tegengaan is het sleutelwoord voor ruimtelijke kwaliteit
• Tineke vooys | De nieuwe erfgoednota
• Koos Meisner | Een 'leerzaam' gesprek
• Angeniet Rubingh | Boeren, burgers en buitenlui, een wandeling door de binnenstad van Groningen
• Tom van der Meulen | Godert Walter - de andere boekhandel - vijfenzeventig jaar
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 91: 15 november 2017 |«

Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Vroegere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »