Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2019 | jaargang 34 | nummer 96

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Pieter Bootsma | De Omgevingswet en de burger
• Tom van der Meulen |Universiteit en stad: universiteit en overig Groningen'?
• Tom van der Meulen |'Overig Groningen'
• Pieter Bootsma |Hoe een Amerikaanse de stad waardeert
• Hein Folkers en Koos Meisner | Stad uit zicht?
• Pieter Bootsma |Kanttekeningen bij een akkoord
• Angeniet Rubingh |Operatie Steenbreek: alle tuinen groen
• Tom van der Meulen |Over Andreas Faludi: The Poverty of Territorialism
• Hein Folkers en Koos Meisner | StadinZicht
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 97: 1 mei 2019 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »