Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | oktober 2018 | jaargang 33 | nummer 94

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Hein Folkerts en Koos Meisner | Stad uit zicht?
• Maarten Schmitt: | Context: van stadsvernieuwing naar stad- en gebiedsontwikkeling
• Pieter Bootsma en Tom van der Meulen | Naar een nieuwe Raad voor Groningen
• Activiteitenagenda
• Hein Folkerts en Koos Meisner | Staduitzicht


»| Sluitingsdatum kopij nr. 95: 15 november 2018 |«


Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »