Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2019 | jaargang 34 | nummer 97

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Pieter Bootsma, Tom van der Meulen| U-raad en gemeenteraad over de verhouding
universiteit en stad

• Pieter Bootsma | Het piepsysteem, de categorieeënlijst en een lakse
gemeenteraad

• Angeniet Rubingh | Zuidelijke ringweg: een hoofdpijndossier
• Hein Folkers, Koos Meisner | Stad uit zicht
• Pieter Bootsma | Rita Overbeek: "Wat weg is blijft weg. Je krijgt
oude kwaliteiten niet meer terug"

• Hein Folkers en Koos Meisner | StadinZicht
• Activiteiten | Wandeling monumentendag, lustrumviering oktober


»| Sluitingsdatum kopij nr. 98: 1 september 2019 |«


Redactie: dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »