Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | maart 2018 | jaargang 33 | nummer 92

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Tineke Vooys | Bouwen bijna tegen het huis van de achterburen
• Pieter Bootsma | Verlengde Hereweg 183
• Tom van der Meulen | Huizinga en zijn definitie van geschiedenis
• Pieter Bootsma | Welstand in Groningen
• Pieter Bootsma | Een nieuwe weg onder de rook van de stad
• Tom van der Meulen | Hervonden stad 2017
• Rubriek | Stad uit zicht
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 93: 30 april 2018 |«


Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »