Agenda
Vriendenbulletin

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | december 2017 | jaargang 32 | nummer 91
| Zie voor inhoud eerdere Bulletins vorigenummers |

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Angeniet Rubingh | De Wijert: een kennismaking
• Pieter Bootsma | Maarten Schmitt: stad vol gedachten
• Tom van der Meulen | Hoogspanningsleiding Eemsmond
• Tom van der Meulen | Twee donateurs
• Angeniet Rubingh | Van Veulen tot Peerd: een informatieve wandeling Kunst langs de singels
• Pieter Bootsma | Een huis met een hoed
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 92: 24 februari 2018 |«


Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Vroegere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »