Agenda

Het Vrienden bulletin verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd.

omslag 90 Vriendenbulletin | juni 2018 | jaargang 33 | nummer 93

Het nummer bevat onder meer de volgende artikelen:
• Tom van der Meulen | Van de voorzitter
• Maarten Schmitt | Stad vol gedachten (1)
• Tom van der Meulen | Ontwikkeling van een Woldgebied
• Vrienden van de Stad | Zienswijze The Next City
• Douwe-Anne Walsma | Is dit sociaal gedrag, Lefier?
• Tom van der Meulen | Een nieuw verdienmodel in de volkshuisvesting
• Tom van der Meulen | Terts en toets: enig in Groningen en ver daarbuiten!
• Activiteitenagenda


»| Sluitingsdatum kopij nr. 94: 20 augustus 2018 |«


Redactie: M.L. Hintzbergen, dr. T. van der Meulen, drs. P.J.E. Bootsma
Redactieadres (a.i.): H.W. Mesdagplein 6, 9718 HR Groningen, tel. 050 589 07 76.
Email: redactie@vriendenstadgroningen.nl

Het Vriendenbulletin is digitaal te raadplegen na verschijnen van het volgende nummer.
Eerdere nummers zijn als PDF-bestand in te zien.
meer ... »