Agenda
Lees over de lezing Van Schmitt in het volgende Vriendenbulletin

Maarten Schmitt"Er wordt niet meer gestuurd op publieke functies en dat leidt niet tot een duurzame stad"

Dit was de uitsmijter van Maarten Schmitt in zijn Vriendenlezing op 28 maart j.l.
Met een opkomst van ongeveer 100 belangstellenden in de foyer van de Groninger Archieven, waar we bijzonder gastvrij werden ontvangen, was het een interessante en geanimeerde bijeenkomst.