Agenda
»» Woensdag 28 november 2018

LEZING "Operatie Steenbreek: Alle tuinen groen!"

Vervolg lees verder ...
De Groenmonitor laat zien hoe het gesteld is met het groen in de gemeenten Groningen en Ten Boer. Na herindeling wordt de huidige gemeente Haren aan deze Groenmonitor toegevoegd.

De Groenmonitor betreft met name modelmatige analyses, waarbij op basis van satellietbeelden, luchtfoto's en hoogtekaarten (zomer/voorjaar 2014, 2016 en 2017) is gekeken naar de totale hoeveelheid groen in de gemeente.
Het model heeft zowel het groen in de openbare ruimte als van particulieren in beeld gebracht. Door de data regelmatig te vernieuwen kunnen we de ontwikkeling van het groen goed volgen. Naast het groen hebben we ook een analyse op alle tuinen uitgevoerd (Steenbreekanalyse). We hebben daarbij gekeken naar de verhouding verharding/groen in uw tuin. Een groene tuin draagt namelijk aan veel zaken bij. Het helpt om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. U kunt dus ook zeker zelf aan de slag!

Kijk voor meer informatie op: https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=509af171249a4d4aadaaee7590a7701d