| Lopende zaken | Vriendenbulletin | Archief | Home | Dossiers |

Dossier Regiotram

20-07-2011 | Brief Gemeenteraad van Groningen - zienswijze ontwerp bestemmingsplan RegioTram, tracedelen 1 en 2 | meer...
30-05-2011 | Brief B&W Groningen - Reactie op voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga | meer...
19-03-2009 | Bestuursstandpunt over de tram in Groningen | meer...

Forum