| Lopende zaken | Vriendenbulletin | Archief | Home | Dossiers |

Archief - brieven/opinies

| 20 - 07 - 2011 | Brief Gemeenteraad van Groningen - zienswijze ontwerp bestemmingsplan RegioTram, tracedelen 1 en 2 | »»
| 26 - 02 - 2011 | Brief aan de Commissie Terlouw, over het Groninger Forum | »»
| 14 - 07 - 2010 | Brief aan College van B en W - onderwerp: Grote Markt-oostwand, Forum en Poelestraat-achterzijde | »»
| 25 - 01 - 2010 | Brief aan de Raad van de Gemeente Groningen - onderwerp: Forum, wat moeten we er mee? | »»
| 09 - 10 - 2009 | Uitnodiging opening fotowedstrijd | »»
| 19 - 03 - 2009 | Brief aan College van B en W - onderwerp: Bestuursstandpunt over de tram in Groningen | »»
| 29 - 01 - 2009 | Brief aan College van B en W - onderwerp: Plekgebonden bouwen rond het oude Natuurmuseum | »»
| 06 - 11 - 2008 | Inspraakreactie op ‘Stad op Scherp’ en ‘Binnenstad Nu’ | »»
| 13 - 02 - 2008 | Brief aan RO/EZ - onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Oostwand grote markt | »»
|  voorj. 2008    | Van de nieuwe voorzitter Thomas Sleyfer | »»