Grote Markt
peerd

Recente activiteiten
| DECEMBER /2017 | Vriendenbulletin nr. 91. meer »
| zaterdag 14 oktober | KUNST LANGS DE SINGELS wandeling aan langs de singels, onder begeleiding van Margriet Diertens. meer »
| 05/04/17 | Lezing Paul Meurs over nieuwe erfgoednota gemeente Groningen. meer »
| 19/03/17 | Film en excursie rond het werk van architect Cor Kalsbeek, die in november een lezing voor
  de Vrienden heeft gegeven.
[Organisatie Vrienden van De Melkfabriek Bunne] meer »
| 09/02/17 | Lezingen over de Hunze: Francien van Soest vertelde het verhaal over de historie van de Hunze in het landschap en Klaas van Nierop belichtte de mogelijkheden om de rivier weer terug te zien in de stad. meer »

Hoofdlijnen beleid Vrienden van de Stad Groningen

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) van de stad Groningen. Wij vragen aandacht voor ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad en aandacht heeft voor de omgeving.

De Vrienden van de Stad maken gebruik van drie soorten instrumenten:
   -  deelname aan beleidsprocedures en inspraakmogelijkheden van de gemeente Groningen
   -  eigen ideeŽn voor de ontwikkeling van de Stad promoten
   -  het organiseren van lezingen en excursies voor donateurs.

Jaarlijks brengen de Vrienden vier Vriendenbulletins uit met artikelen die onze standpunten onderbouwen. In het najaar en de wintermaanden organiseren wij twee of drie lezingen/debatten per jaar. In het voorjaar en de zomer zijn er rondleidingen of excursies.

De Vrienden richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en haar plaats binnen de Ommelanden.