Ten Boer

Zuidelijke Ringweg: een hoofdpijndossier.

We schrijven eind november 2018 en het is akelig stil aan de zuidelijke ringweg. Tijd om eens licht te werpen op de vraag hoe in Nederland grootschalige projecten als deze, met een waaier aan op- drachtgevers aan de ene kant (bij de ringweg: rijk, provincie, gemeente enerzijds en een combina- tie van aannemingsbedrijven (Herepoort) aan de andere kant) worden aangevat.

We prijzen ons gelukkig dat we Jos Arts, hoogleraar milieu- en infrastructuurplanning (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG) bereid hebben gevonden ons in te voeren in de wereld van de infrastructuurplanning.

Datum: 27 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4

meer ... 

SchmittDe rubriek ‘Stad uit zicht’ heeft een aantal leuke reacties opgeroepen. Vandaar dat we de rubriek met de originele foto’s in kleur ook op de website plaatsen.
lees verder ...

» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden van de Stad ondersteunen een verzoek coaster in het Reitdiep lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…
» Grote opkomst bij lezing ir. Maarten Schmitt ‘Stad vol gedachten’ op 28 maart j.l. lees verder ...