Grote Markt

De vrienden maken zich nog steeds ernstige zorgen over onze stationshal... lees ook »

peerd

GROTE OPKOMST BIJ LEZINGEN OVER DE HUNZE!
Het was vol op 9 februari 2017 bij de lezingen over de Hunze. Geboeid luisterde men naar het verhaal van Francien van Soest over de historie van de Hunze in het Landschap; maar ook de toekomst van de Hunze kwam aan bod: Klaas van Nierop belichtte de mogelijkheden om de rivier weer terug te zien in de stad. Met een levendige vragentoegift werd het een latertje....

Volgende lezing maandag 5 april 2017: Paul Meurs over Erfgoed.
Nadere berichten volgen!

| 19/03/2017 | Film en excursie rond het werk van architect Cor Kalsbeek, die in november een lezing voor
      de Vrienden heeft gegeven.
[Organisatie Vrienden van De Melkfabriek Bunne] meer »
| maart 2017 | Vriendenbulletin nr. 88. meer »
| 17/11/16 | Cor Kalfsbeek, Stedebouw en architectuur in Groningen. meer »
| 10/09/16 | Vrienden actief op Monumentendag. meer »
| 15/07/16 | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze. meer »
| april 2015 | Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid mr. drs. J. van der Laan meer »

Hoofdlijnen beleid Vrienden van de Stad Groningen

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) van de stad Groningen. Wij vragen aandacht voor ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad en aandacht heeft voor de omgeving.

De Vrienden van de Stad maken gebruik van drie soorten instrumenten:
   -  deelname aan beleidsprocedures en inspraakmogelijkheden van de gemeente Groningen
   -  eigen ideeŽn voor de ontwikkeling van de Stad promoten
   -  het organiseren van lezingen en excursies voor donateurs.

Jaarlijks brengen de Vrienden vier Vriendenbulletins uit met artikelen die onze standpunten onderbouwen. In het najaar en de wintermaanden organiseren wij twee of drie lezingen/debatten per jaar. In het voorjaar en de zomer zijn er rondleidingen of excursies.

De Vrienden richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en haar plaats binnen de Ommelanden.