Ten Boer

Zuidelijke Ringweg
Lezing Jos Arts/Wim Leendertse over infrastructuurplanning

Afgelopen jaar ging het met de zuidelijke ringweg niet zoals gepland. Problemen met de tunnel die niet op zijn plaats wilde komen, onenigheid tussen de participanten (opdrachtgevers, uitvoerders) in het aanlegproces. De details kennen we (nog) niet, maar zwartkijkers zien hierin mogelijk het zoveelste bewijs van onbeheersbaarheid van complexe processen. Mogelijk zal ooit . . . . meer ...

Jos Arts, hoogleraar Milieu- en infrastructuurplanning (RUG) en Wim Leendertse, senior adviseur Rijkswaterstaat en hoogleraar Management in infrastructuurplanning (RUG), zullen hier op 27 februari in de Groninger Archieven voor ons hun licht over laten schijnen. We verwachten dat het een lezing zal zijn die zowel voor de Vrienden als ook voor de bewoners van de aan de Zuidelijke Ringweg grenzende wijken interessant zal zijn.

Datum: 27 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4
Toegang gratis

meer ... 

SchmittDe rubriek ‘Stad uit zicht’ heeft een aantal leuke reacties opgeroepen. Vandaar dat we de rubriek met de originele foto’s in kleur ook op de website plaatsen.
lees verder ...

» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden van de Stad ondersteunen een verzoek coaster in het Reitdiep lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…
» Grote opkomst bij lezing ir. Maarten Schmitt ‘Stad vol gedachten’ op 28 maart j.l. lees verder ...