Bezwaarschrift Vrienden stad Groningen herinrichting Rode Weeshuisstraat.

Nog net vorig jaar maakten De Vrienden mede namens de andere deelnemers van 'Het Platform' te weten Heemschut en drie binnenstad bewonersorganisaties bezwaar tegen het herinrichtingsplan plan Rode Weeshuisstraat.
In deze straat pal achter de Grote Markt worden op een markthal 40 royale dure koopappartementen 'getrapt' met veel groen op het dak en aan de gevels gebouwd.
lees verder ...

Lustrum
foto's Koos Meiser

Arbeidsbureau


Top of flop???
Vooruitzichten voor economie en arbeidsmarkt in Groningen.
Lezing door Jouke van Dijk 29 januari 2020 Groninger Archieven.

"Met de stad gaat het hartstikke goed", zegt van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG."We hebben een mooi schoon product: van de studenten van de universiteit komt zo'n 50% van buiten de noordelijke regio en van de afgestudeerden vertrekt ongeveer 60% naar elders!" Lees verder…

Gratis toegang, 20.00 - 21.30 uur.

Stationsstraat 7 Groningen, 1951.
Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven (1785_27751)

Bootsma bespreekt de evaluatie van het 'piepsysteem' en de 'categorieënlijst', en kaart het daardoor te kort schieten van de gemeenteraad in een van haar basisfuncties aan... Lees verder…
Platform cultureel erfgoed Groningen (waarvan ook de Vrienden deel uit maken) schrijft brandbrief naar de commissie ruimte en wonen.... Lees verder…
Platform cultureel erfgoed Groningen (waarvan ook de Vrienden deel uit maken) trekt de aandacht van de media met haar boekje rondleiding en met haar verontrust zijn over de verwaarlozing door de gemeenteraad van haar controle functie (nota bene een van de basistaken!) m.b.t. de ruimtelijke ordening. De gemeenteraad laat de burger onbeschermd achter? Lees verder…

»De omgevingswet en de burger - Pieter Bootsma: "Ik schat dat de positie van de gemeenteraad er niet sterker
op wordt" lees verder…
» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…