Ten Boer

Met de lezing van Wout Veldstra 'Operatie Steenbreek', besteden de Vrienden uitgebreid aandacht aan de verstening van de stad en de gevolgen daarvan voor het opwarmende stedelijk (micro)klimaat. De verstening van (soms ook historisch waardevolle) binnenstad tuinen en pleinen heeft daarbij onze bijzondere aandacht.

Niet alleen 'Operatie Steenbreek, maar de landelijke politiek is geïnteresseerd geraakt in de hoeveelheid stedelijk groen.
Met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zijn recent (november 2018), zoals aangekondigd in het regeerakkoord, afspraken gemaakt om in stedelijke gebieden bestrating te vervangen door groen.

Ook Groningen houdt zich daarmee volop bezig. Zie bv: brochure Groningen klimaatbestendig

Wilt u zelf meer informatie over de eigen omgeving op straatniveau, dan is de Groenmonitor Groningen een leuk instrument. lees verder ... 

SchmittDe rubriek ‘Stad uit zicht’ heeft een aantal leuke reacties opgeroepen. Vandaar dat we de rubriek met de originele foto’s in kleur ook op de website plaatsen.
lees verder ...

» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden van de Stad ondersteunen een verzoek coaster in het Reitdiep lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…
» Grote opkomst bij lezing ir. Maarten Schmitt ‘Stad vol gedachten’ op 28 maart j.l. lees verder ...