Ten Boer

Wandeling door de Hortusbuurt van de Vrienden op 5 juni 2019-06-05

Onder de deskundige en bezielende leiding van Pieter Bootsma, wie weet er meer van de Hortusbuurt, bezochten we op een mooie woensdagavond een aantal 'tuinen'. Groene gebieden die de stadsuitleg van omstreeks 1620 uiteindelijk de naam 'Hortus' dus tuinbuurt opleverden. Lees verder ...

Platform cultureel erfgoed Groningen (waarvan ook de Vrienden deel uit maken) trekt de aandacht van de media met haar boekje rondleiding en met haar verontrust zijn over de verwaarlozing door de gemeenteraad van haar controle functie (nota bene een van de basistaken!) m.b.t. de ruimtelijke ordening. De gemeenteraad laat de burger onbeschermd achter? Lees verder…
Panorama Nederland
Op maandag 15 april hield in het Forum de rijksbouwmeester in het kader van de zogenaamde W.J. van den Bremenlezing een lezing over de totstandkoming van 'het Panorama Nederland, een visie op de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Interessant ook voor 'De Vrienden', 'hoe denkt de rijksbouwmeester?
De volgende link geeft een impressie: www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland
SchmittDe rubriek ‘Stad uit zicht’ heeft een aantal leuke reacties opgeroepen. Vandaar dat we de rubriek met de originele foto’s in kleur ook op de website plaatsen.
lees verder ...

»De omgevingswet en de burger - Pieter Bootsma: "Ik schat dat de positie van de gemeenteraad er niet sterker
op wordt" lees verder…
» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City. lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…