Grote Marktfoto Anton Rengers
peerd

PERSBERICHT! Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
De belangrijkste in- en uitgang van het Hoofdstation in Groningen komt straks aan de zuidkant te liggen. Dat is aan de verkeerde kant van het stationsgebouw, vinden de Vrienden van de Stad Groningen. Dat staat in de zienswijze die de Vrienden hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, dat een nieuwe inrichting van het gebied regelt. meer »
» Oog TV interview met voorzitter Tom van der Meulen VIDEO

| december 2016 | Vriendenbulletin nr. 87. meer »
| 17/11/16 | Cor Kalfsbeek, Stedebouw en architectuur in Groningen. meer »
| 10/09/16 | Vrienden actief op Monumentendag. meer »
| 15/07/16 | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze. meer »
| april 2015 | Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid mr. drs. J. van der Laan meer »

Hoofdlijnen beleid Vrienden van de Stad Groningen

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) van de stad Groningen. Wij vragen aandacht voor ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad en aandacht heeft voor de omgeving.

De Vrienden van de Stad maken gebruik van drie soorten instrumenten:
   -  deelname aan beleidsprocedures en inspraakmogelijkheden van de gemeente Groningen
   -  eigen ideeŽn voor de ontwikkeling van de Stad promoten
   -  het organiseren van lezingen en excursies voor donateurs.

Jaarlijks brengen de Vrienden vier Vriendenbulletins uit met artikelen die onze standpunten onderbouwen. In het najaar en de wintermaanden organiseren wij twee of drie lezingen/debatten per jaar. In het voorjaar en de zomer zijn er rondleidingen of excursies.

De Vrienden richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en haar plaats binnen de Ommelanden.