Agenda
DOSSIER
Grote Markt/ Nieuwe Markt
DOSSIER
Stationsgebied
DOSSIER
Bouwen in de bestaande stad
GRONINGER FORUM | ontwikkelingen
OOSTWAND Grote Markt | aanpassingen
INHOUD
Stationsklus duurt tot 2022 april 2017
Nieuw bestemmingsplan | maart 2017
Het Hoofdstation | september 2016
Ontwerp- bestemmingsplan | juli 2016
Het nieuwe Hoofdstation | april 2016
Het beeld van het nieuwe stationsgebied | april 2016
Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen | januari 2016
Zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan | december 2015
Advies plannen herinrichting Stationsgebied | mei 2014
Brief: PCEG "De welstandstoets in de praktijk"
Betreft: raadsvoorstel nieuwe welstandsnota en verslag de Stadsbouwmeester
Ontstaan van het Platform Cultureel Erfgoed Groningen
Tineke Vooys (bulletin nr 90/4)
Groninger welstand na 2017
Pieter Bootsma (bulletin nr. 90/6)

De nieuwe erfgoednota
Tineke Vooys (bulletin nr. 90/9)

DOSSIER
Winkels/horeca id binnenstad
DOSSIER
Fietsstad Groningen
DOSSIER
(Binnen) Stedelijk Groen
Doeke van Duinen en Pedro Klaver: verspilling tegengaan is het sleutelwoord voor ruimtelijke kwaliteit
Tom van der Meulen (bulletin nr 90/7)

Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)
Jan van der Laan (bulletin nr 89/8)

Groningen, veilige fietsstad?
Pieter Bootsma (bulletin nr. 82/12)