Agenda

Pepergasthuis

Forum   

 

[juni 2018]
VOORGENOMEN VERKOOP PEPERGASTHUIS

De stad Groningen heeft misschien wel meer hofjes dan welke stad in Nederland ook. Iets om met zín allen trots op te zijn!
Tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden ze veelal beheerd door aparte besturen, voogdijen of stichtingen. Die stonden dan weer onder toezicht van de Gemeente of de Kerk.
Het waren geen organisaties die winst nastreefden. Het ging hen om het invullen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid: huisvesting en zorg voor ouderen en minder draagkrachtigen.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw meldden zich woningbouwverenigingen. Werden de regelingen rond restauraties en de subsidiŽring daarvan niet te ingewikkeld voor die kleine, veelal door vrijwilligers bemande besturen?
Zij, de woningbouwverenigingen hadden vakkundigheid en know-how in huis om dat allemaal veel beter te kunnen. (En waarschijnlijk was dat ook zo). Bovendien hadden ook de woningbouwverenigingen verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting.
Een aantal voogdijen en andere besturen liet zich overtuigen en het eigendom van een aantal hofjes werd overgedragen aan een woningbouwvereniging.
En nu was zaterdag in het Dagblad te lezen dat een van hen, Lefier, het Pepergasthuis te koop gaat zetten.
Het wordt hen te duur. De commercie moet het maar overnemen.
Wat gebeurt hier?
Wordt hier eeuwenoud sociaal Gronings erfgoed verkwanseld?
Kan dat zo maar?

Douwe-Anne Walsma