Agenda
 

Boekje rondleiding!
Donderdagmiddag 4 april waren alle gemeenteraadsleden van de Raadscommissie Ruimte en Wonen door 'het Platform cultureel erfgoed Groningen' (waarvan ook de vrienden deel uit maken) uitgenodigd voor een rondleiding A-kwartier.

Tijdens de wandeling informeerden wij over zaken die goed en fout gaan in de binnenstad van Groningen op het gebied van bouwen en wonen aan de hand van voorbeelden niet alleen uit het A-kwartier, maar ook uit andere wijken in de binnenstad.

Aan de orde kwamen positieve voorbeelden van het beleid zoals de ontwikkelingen in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat, het bestemmingsplan van 2016 en de nieuwe welstandsnota van 2018.

Maar ook lieten we voorbeelden van misstanden zien. Nog steeds komt het voor dat bouwers gebruik kunnen maken van omgevingsvergunningen die verleend zijn onder het regiem van het bestemmingsplan van1995, zoals onlangs in de A-kerkstraat. Nog steeds komt het voor dat nieuwbouw niet past bij de context en ook niet van buitengewone kwaliteit is zoals de welstandsregels al jarenlang voorschrijven.
Na afloop kregen de deelnemers een boekje met foto's en tekst dat nu ook voor De Vrienden digitaal beschikbaar is. Download boekje (PDF 17 pag.)


Foto 1 : raadsleden bestuderen het boekje                           Foto 2 : uitleg bij Pottenbakkersrijge 5,6