Agenda
 initiatief om een coaster aan te leggen in het Reitdiep - [brief 25 februari 2018]

Verzoek aanbevelingsbrief E. ter Horst

Hierbij het vindt verzoek om een aanbevelingsbrief voor mijn project. Ik verwacht dat steun van uw stichting een bijdrage levert aan goedkeuring door B&W Groningen.

Mijn plan draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de Stad Groningen, en benadrukt de nautische historie. Mijn plan is op een zeer prominente plek in het centrum van Groningen, naast de Plantsoenbrug, twee verwaarloosde woonschepen te verwijderen en op de vrijgekomen plek een hoogwaardig afgewerkt authentiek schip neer te leggen, met een grote historische waarde voor de Stad. Het betreft een schip van het type Coaster, de productie van dit type schepen zorgde voor een grote bloeiperiode in de Groninger scheepvaartindustrie in het begin van de 20e eeuw, honderden schepen van dit type zijn hier gebouwd en voeren vanuit de provincie. Ook in de Tweede Wereldoorlog heeft dit type schepen een grote rol gespeeld bij het verbergen en laten vluchten van Joden. Op dit moment is er nog slechts één schip van dit type in de provincie aanwezig, het museumschip ms Anda (www.kustvaarder-anda.nl), dat helaas alleen met Winter Welvaart in de stad ligt.

Naast het historisch belang van dit type schip, sluit mijn plan ook goed aan bij de watervisie van de gemeente Groningen. De kwaliteit van een beschermd stadsgezicht op een zeer drukke plek (toegangspoort Noorderplantsoen/centrum) wordt verhoogd, en zichtbaarheid en beleving van het water in stad wordt vergroot. Graag nodig ik u uit zelf te oordelen, in de eerste bijlage vindt u een vergelijking van de huidige situatie en de beoogde situatie.

Elwin Ter Horst

Brf E. ter Horst